Kontaktirajte YUMIDI:
Studio za tonske probe, Novi Beograd
korisničko ime:
šifra:

Akordi za gitaru : G dur akord

 
1
2
3
4
Akordi: Prikaži standardne akorde
početničke akorde
standardne akorde
sve akorde
Fretboard: Prikaži prstored
prstored
note
dijatonske intervale
- Ton:
E
3
H
o
G
o
D
o
A
1
E
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Akord panel

Kako se svira G DUR akord za gitaru:

Prati ova uputstva da naučiš kako se svira G DUR akord za gitaru:

Gledano od donje E žice (najdeblje žice) treba da postaviš prste ovako:

- E žica: Pritisni prag broj 3 sa srednjim prstom
- A žica: Pritisni prag broj 2 sa kažiprstom
- D žica: Ovu žicu sviraj bez pritiskanja pragova (otvorenu)
- G žica: Ovu žicu sviraj bez pritiskanja pragova (otvorenu)
- H žica: Ovu žicu sviraj bez pritiskanja pragova (otvorenu)
- E žica: Pritisni prag broj 3 sa domalim prstom

Sada trzalicom odsviraj svaku žicu posebno i vodi računa da se svaki ton čuje čisto.
Postavi link ka ovoj stranici:

Akord info

play guitar chord
poslušaj akord G DUR GUITAR CHORDplay guitar chord