Kontaktirajte YUMIDI:
Studio za tonske probe, Novi Beograd
korisničko ime:
šifra:

Akordi za gitaru : H dur akord

 
1
2
3
4
Akordi: Prikaži standardne akorde
početničke akorde
standardne akorde
sve akorde
Fretboard: Prikaži prstored
prstored
note
dijatonske intervale
- Ton:
E
1
H
3
G
3
D
3
A
1
E
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Akord panel

Kako se svira H DUR akord za gitaru:

Prati ova uputstva da naučiš kako se svira H DUR akord za gitaru:

Gledano od donje E žice (najdeblje žice) treba da postaviš prste ovako:

- E žica: Ovu žicu ne sviraj
- A žica: Pritisni prag broj 2 sa kažiprstom
- D žica: Pritisni prag broj 4 sa domalim prstom
- G žica: Pritisni prag broj 4 sa domalim prstom
- H žica: Pritisni prag broj 4 sa domalim prstom
- E žica: Pritisni prag broj 2 sa kažiprstom

Sada trzalicom odsviraj svaku žicu posebno i vodi računa da se svaki ton čuje čisto.
Postavi link ka ovoj stranici:

Akord info

play guitar chord
poslušaj akord H DUR GUITAR CHORDplay guitar chord